Avtor: Župnija Krkavče Objavljeno: 12. 02. 2017

Vnesite vaš naslov

POTRJENI ČLANI ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA (ŽPS) 2021

 

Člani po službeni dolžnosti:

 

  1. Mihael Goja, Krkavče 36 a
  2. Sandi Ražman, Koštabona 8 a

 

Člani zastopniki skupin:

 

  1. Elda Grižon, Krkavče 117
  2. Milka Ivana Pucer, Puče 20 a
  3. Jakob Bažec, Sveti Peter 54
  4. Miroslava Bažec, Sveti Peter 2 d

 

Izvoljeni člani:

 

  1. Sonja Cergol, Koštabona 9 b
  2. Nataša Čeligo, Sveti Peter 30
  3. Adrijana Grbac, Puče 20 b
  4. Oktavij Grižon, Padna 9
  5. Ana Hrvatin, Dragonja 98
  6. Aleksander Lisjak, Krkavče 102
  7. Aljoša Pucer, Nova vas 58

 

 

Potrjeni s strani Škofije Koper, dne 10. 11. 2021; Štev.: 881/21

 

 

   Vsem novo potrjenim članom ŽPS želim Božji blagoslov, čut soodgovornosti in pripravljenost za služenje bratom in sestram v Kristusu. (G. škof Jurij)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                              ARHIV ZAPISNIKOV ŽPŠ

 

Z  a p  i s n i k ,

Župnijskega pastoralnega sveta ( ŽPS)  za  župnijo Krkavče, ki  je bil  v četrtek, 24. 10.  2019, ob 19.00 uri  v krkavškem župnišču.

Prisotnižupnik Janez Gregorc, 

             člani: Brec P., Grižon E,  Bažec J. , Pucer A., Goja M., Grižon O., Pucer I. M., Ražman S., Pucer A. in Cergol S.,

Odsotni:  

  • Špeh P. in  Panger  Viler I.;   

  Dnevni red:

  1.  Molitev,
  2.  Branje zapisnika zadnjega srečanja,
  3. Tematika letošnjega pastoralnega leta,
  4.  Razno: redno pastoralno delo župnije.

K 1)  Molitev

      Sejo smo začeli  z molitvijo.  

K 2)  Branje zapisnika zadnjega srečanja

                Zapisničarka, Sonja Cergol, je predstavila  zapisnik, ki  je bil s strani članov  sprejet s pripombo, da se je potrebno še veliko potruditi in poiskati način, da bi vključili otroke  v ministriranje ter vključili mlade družine v aktivno občestvo cerkve.    

K 3)  Tema novega pastoralnega leta:

  1. Gospod župnik je razdelil gradivo za novo pastoralno leto 2019 – 2020 z naslovom  Krščeni in poslani, Priročnik za člane ŽPS, Naše poslanstvo 51 in spomnil, da bo v novem pastoralnem letu potekal tudi izbor novih članov župnijskega pastoralnega sveta ter da priročnik vsebuje enajsto poglavje, ki je v pomoč pri ovrednotenju dela, popotnica naslednikom in smernice, ki bodo pomagale pri izbiri novih članov pastoralnega sveta.
  2. Tokratno srečanje je gospod župnik namenil predstavitvi članka Jane Podjavoršek, Zakaj mladi odhajajo? in Mladostna zagnanost in zrelost odraslih ( Matevž Mehle, pastoralni tečaj: kako hoditi, spremljati in vključevati mlade v župnijsko občestvo po birmi) iz Družine, ki je izšla 29. septembra 2019.

 Člani pastoralnega sveta so podajali naslednja razmišljanja:

  • versko življenju po družinah nekoč in danes, molitev v družini,
  • starši z vsemi svojimi delovnimi obveznostmi niso pripravljeni kaj dosti storiti za kvalitetno krščansko življenje,
  •  mladi po birmi odidejo in kje so naši birmanci,

  K 4)    Razno, redno pastoralno delo 

  1. Člani ŽPS so se pogovorili in uskladili urnike bogoslužja po posameznih vaseh za oktober, november, december in januar.
  2. Urnik nedeljskih maš se v novem letu 2020 zamenja in sicer ob 9.00 v Krkavčah in 10.30 v  Koštaboni. 

c)  Član pastoralnega sveta je obvestil, da poteka zbiranje podpisov  v okviru društvo Operando, ki organizira posebno akcijo izraza podpore papežu Frančišku. Sveti oče se sooča s številnimi kritikami in napadi, ker želi oblikovati Cerkev v skladu z evangeljskim duhom, jo odpreti in približati ljudem, še posebej tistim iz roba naše družbe. (Več na spletnih straneh)

 

 č) Članica past. sveta je predlagala, da bi se sestanki premaknili tudi v Koštabono in bi se vsi žrtvovali za

      kakšno vožnjo.

 

  1. Sestanek smo končali ob 21.30 in odšli na svoje domove z mislijo: 

 

» Starši, stari starši in vzgojitelji bodimo luč mladim in z našim načinom življenja jim pomagajmo rasti v veri.«

 

 

Zapisnik zapisala:                                                                           Župnik:

         Sonja Cergol                                                                                Ivan Janez Gregorc.....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Z  a p  i s n i k ,

Župnijskega pastoralnega sveta ( ŽPS)  za  župnijo Krkavče, ki  je bil  v četrtek, 6. 6. 2019, ob 20.30 uri  v krkavškem župnišču.

Prisotnižupnik Janez Gregorc,

člani: Brec P., Grižon E,Bažec J. , Goja M., Grižon O., Pucer I. M., Ražman S. in Cergol S,

   Odsotni

  • Špeh P,  Panger  Viler I. in Pucer A.;  

  Dnevni red:

  1.  Molitev
  2.  Branje zapisnika zadnjega srečanja
  3. Tema dneva: BOG NAS KLIČE PO IMENU ( Eno srce in ena duša – Priročnik za člane ŽPS – Naše poslanstvo št. 50; str. 16 -18)
  4.  Razno: redno pastoralno delo župnije

K 1)  Molitev

               Sejo smo začeli  z molitvijo. 

K 2)  Branje zapisnika zadnjega srečanja

                Zapisničarka, Sonja Cergol, je predstavila  zapisnik, ki  je bil s strani članov  sprejet.     

K 3)  Tema dneva: BOG NAS KLIČE PO IMENU ( Eno srce in ena duša – Priročnik za člane ŽPS –   

                Naše poslanstvo št. 50; str. 16 -18)      

Člani pastoralnega sveta so razmišljali ob prebranem svetopisemskem odlomku ( Rim 12, 4 – 8, ki govori o milostnih darovih vsakega izmed nas) in iskali odgovore na naslednja vprašanja:

  • Kateri so moji darovi, sposobnosti?
  • Kako dane darove uporabljam v svojem osebnem življenju in pri služenju župnijskemu občestvu?
  • Na katere načine prepoznavati darove župljanov, njihove sposobnosti in poklicanosti?
  • Katere načine izbrati pri vključevanju župljanov v aktivnosti župnije?

V pogovoru je bila izpostavljena naslednja problematika:

  • V  župniji težko motiviramo ministrante za sodelovanje pri sveti maši.
  • Nekateri otroci obiskujejo verouk v drugi župniji in niso vključeni v domačo župnijo.
  • Član pastoralnega sveta je podal razmišljanje o preveliki zahtevnosti naše cerkve s strani Svetega sedeža.

Zaključili smo razpravo z vprašanjem: Ali dovolj dobro delujemo v župniji? Sledil je odgovorvsakega

poštenega Istrana: »Naredimo to kar zmoremo in tako kot Bog zapove.«

  K 4)    Razno, redno pastoralno delo

  1. Člani ŽPS so se pogovorili in uskladili urnike bogoslužja po posameznih vaseh do avgusta.
  2. Urnik nedeljskih maš se premakne na 8.30  uro (prva maša) in na 10.00 uro (druga maša).
  3. Izpeljava in organizacija  srečanja za  bolne in ostarele,16. 6. 2019,  v Koštaboni s sveto mašo ob 9.00 , druženje s pogostitvijo pred cerkvijo.
  4. S strani Karitas je bil podana zamisel, da bi srečanja za bolne in ostarele izpeljevali v bodoče izmenično v vseh vaseh naše župnije.
  5. Sestanek smo končali ob 22.30 in odšli na svoje domove z mislijo:

Gospod, hvala ti za  darove, ki si mi jih dal.  Pomagaj mi, da jih bom uporabljal tako, da bom izpolnil načrt, ki ga imaš z menoj. ( Eno srce in ena duša – Priročnik za člane ŽPS   – Naše poslanstvo št. 50; str. 16)

Zapisnik zapisala:                                                                           Župnik:

         Sonja Cergol                                                                                Ivan Janez Gregorc,župnik

...................................................................................................................................................................................................................................................

 

Zapisnik  seje Župnijskega pastoralnega sveta ( ŽPS)  za  župnijo Krkavče, ki  je bil  v četrtek, 4. 4. 2019, ob 20.00 uri  v krkavškem župnišču.

Prisotnižupnik Janez Gregorc,

člani: Brec P.,Grižon E,Bažec J. , Goja M., Grižon O., Pucer I. M.,   Pucer A.  in Cergol S,

  Odsotni

  • Špeh P,  Panger  Viler I. in Ražman S. ;  

 Dnevni red:

  1.  Molitev
  2.  Branje zapisnika zadnjega srečanja
  3. Tema dneva: GOSTOLJUBEN DRUŽINSKI DOM ( Eno srce in ena duša – Priročnik za člane ŽPS – Naše poslanstvo št. 50; str. 12 -15)
  4.  Razno: redno pastoralno delo župnije

K 1)  Molitev

               Sejo smo začeli  z molitvijo. 

K 2)  Branje zapisnika zadnjega srečanja

                Gospod župnik je predstavil  zapisnik in je bil s strani članov ŽPS sprejet.

K 3)  Tema dneva: GOSTOLJUBEN DRUŽINSKI DOM ( Eno srce in ena duša – Priročnik za člane ŽPS   

        – Naše poslanstvo št. 50; str. 12 -15)

Člani pastoralnega sveta so razmišljali ob prebranem svetopisemskem odlomku ( 1 Kor 12, 27 -31) in iskali odgovore na naslednja vprašanja:

  • Je  naša župnija gostoljuben dom?
  • Kako in na kašen način spodbujamo   člani ŽPS v župniji medsebojno povezanost župljanov?
  • Katere so ovire pri oblikovanju medsebojne povezanosti?
  • Kje vidimo priložnosti za medsebojno povezanost  župljanov?

  K 4)    Razno, redno pastoralno delo

  1. Člani ŽPS so se pogovorili in uskladili urnike bogoslužja za naslednje obdobje, o poteku velikonočnih obredov, procesija na veliko sobota( dovolj ljudi),  sodelovanju pri bogoslužju ( branje pasijona),
  2. Morda bi razmišljali o načrtovanju in izpeljavi župnijskega dne.
  3. Izražena je bila želja o izpostavitvi najsvetejšega tudi po posameznih vaseh.
  4. Gospod župnik je predlagal več tišine po obhajilu / brez petja.
  5. V nedeljo,  12. maja 2019, bo prvo sveto obhajilo v Krkavčah.
  6. V nedeljo,  12. maja 2019, popoldan, bo v  Kopru potekalo srečanje cerkvenih pevskih zborov.
  7. V nedeljo, 26. maja, bo na  Zvročku ob izviru Rižane,  srečanje družin Istrskega pastoralnega območja. 
  8. Na koncu nam je gospod župnik prebral pismo Škofijske komisije za sakralno dediščino, ki je opravila  26. 1. 2013, v Krkavčah, ogled župnijske cerkve sv. Mihaela. V opisu je govora, da je cerkev sv. Mihaela sakralni umetnostni zgodovinski  spomenik z nadpovprečno bogato notranjo opremo in opozarja na nepotrebno prekomerno krasitev.

Sestanek smo končali ob 21.30 in odšli na svoje domove z mislijo:

Gospod, hvala ti za sodelavce, s katerimi našo župnijo spreminjamo v dom,.

Prosimo te, blagoslavljaj nas in naše delo.

( Eno srce in ena duša – Priročnik za člane ŽPS   – Naše poslanstvo št. 50; str. 12)

     Zapisnik zapisala:                                                                           Župnik:

         Sonja Cergol                                                                                Ivan Janez Gregorc

......................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                     ZAPISNIK SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA KRKAVČE

 

Seja je bila v četrtek 31.1.19 ob 19:00 uri.

Prisotni:

Župnik Gregorc J.

Člani sveta; Brec P., Pucer M., Bažec J., Goja M., Pucer A., Grižon O.,

Ražman S.

Odsotni:

Cergol S., Panger Viler I., Špeh P., Grižon E.

Dnevni red:

  1. Molitev in premišljevanje
  2. Branje zapisnika zadnjega srečanja
  3. Tema dneva: V ENEM DUHU KRŠČENI V ENO TELO - priročnik za ŽPS-naše poslanstvo št.50; str. 9-11
  4. Razno …redno pastoralno delo…

poročilo iz škofijskega srečanja tajnikov ŽPS; (Jakob B.)

 

  1. Sejo smo začeli z molitvijo in premišljevanjem.

 

  1. Branje zapisnika zadnjega srečanja – je bil prebran in smo ga potrdili.

 

     3) tema dneva ; V ENEM DUHU KRŠČENI V ENO TELO

- G. župnik podal nekaj iztočnic na to temo, člani podali svoja razmišljanja.

Zavedanje pomembnosti krsta – nositi v sebi. Krst je za vedno in je življenje skladno z Jezusom ter odpre življenje vstajenja. Cerkev nas je po krstu ponovno rodila v večno življenje.

Vsa krščanska poklicanost j v tem: živeti pridruženi Kristusu v sveti cerkvi, deležni iste posvetitve za izpolnjevanje istega poslanstva na tem svetu, da bi dali sadove, ki trajajo vedno. Po delovanju svetega duha krst očiščuje, posvečuje, upravičuje, da bi v Kristusu iz mnogih naredil samo eno telo. Četudi oseba postane razbojnik, ki povzroča krivico, krstni pečat ne izgine. Še naprej ostane božji otrok, ki je sicer proti Bogu, a Bog ga nikoli ne zataji.

Zavedati se moramo, da imamo vsi kristjani dolžnost, da si prizadevamo za iskanje odgovora na vprašanje, kako bi lahko služili poslanstvu cerkve.

 

  1. Razno
  • Poročilo iz škofijskega srečanja tajnikov ŽPS

-Kako lahko župnija pomaga mladim družinam od krsta do vstopa v šolo in k verouku njihovih otrok?

-Kako otroke pripeljati v cerke?

-Kako izboljšati pastoralo v župniji?

Nekaj pastoralnih predlogov:

-kateheza dobrega pastirja

-organiziranje raznih dogodkov povezanih s pastoralo

-rokovanje z ljudmi po končani sv. maši

-graditi osebne odnose med ljudmi

-narediti program spremljanja mladih družin

-povezovanje dobrih praks med župnijami oz. širše med škofijami

-razumevanje posameznikov

-maše za mlade družine

 

- pogreb  - sprejet enoten cenik (odlok škofa 2019)

Pogreb 50 Eur (za duhovnika)

Zvonenje 10 Eur (za cerkev, za elektriko/vzdrževanje)

Če ni pobiranja miloščine 15 Eur (za cerkev)

 

-Pobuda za tapeciranje klopi v cerkvi Krkavče (pobuda podana s strani članice ŽPS)

Seja zaključena ob 21:40 uri.

Zapisal

Sandi Ražman

...................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                                          Z  a p  i s n i k , 

Župnijskega pastoralnega sveta ( ŽPS) v novem pastoralnem letu 2018/19 za  župnijo Krkavče, ki  je bil  v četrtek, 25. 10. 2018, ob 19.00 uri  v krkavškem župnišču.

Prisotnižupnik Janez Gregorc,

člani: P. Brec, J. Bažec, Goja M., O. Grižon, I. M. Pucer in S. Cergol,

  Odsotni

  • E. Grižon, P. Špeh,  Pucer A., I. Panger Viler in S. Ražman ,  

 Dnevni red:

  1.  Molitev
  2.  Branje zapisnika zadnjega srečanja
  3. Tematika letošnjega pastoralnega leta in tema ENO SRCE IN ENA DUŠA po priročniku Naše poslanstvo  št. 50
  4. Razno, redno pastoralno delo

K 1)  Molitev

               Sejo smo začeli  z molitvijo. 

K 2)  Branje zapisnika zadnjega srečanja

                Gospod župnik je predstavil  zapisnik in je bil s strani članov ŽPS sprejet in potrjen.

K 3)  Tematika letošnjega pastoralnega leta in tema ENO SRCE IN ENA DUŠA po priročniku     

           Naše poslanstvo  št. 50

        Gospod župnik nam je razdelil priročnik Naše poslanstvo št. 50 in ga okvirno predstavil za    

        delo   v letošnjem letu. Razložil je prvo  temo Eno srce in ena duša s pomočjo 

        svetopisemskega odlomka. V razgovoru se je razvilo razmišljanje v povezavi z našo župnijo:

  • kaže se velika potreba po povezanosti otrok, staršev in starih staršev,
  • kako vključevati otroke v cerkveno občestvo,
  • kako priti do src ljudi, župljanov in skupna gradnja občestva

         K 4)    Razno, redno pastoralno delo

  1. Člani ŽPS so se pogovorili in uskladili urnike bogoslužja do konca leta.
  2. Postavljeni so bili datumi nekaterih dejavnosti
  • Otroška božičnica bo v Sv. Petru ( 24. 12. ob 18.00).
  • Martinovanje bo na Pučah ( 11.11. ob 17.00).
  • Božičnica za pevske zbore naše župnije bo v Sv. Petru ( 29. 12. 2018).
  • Praznovanje zakonskih jubilejev v župniji bi izpeljali v nedeljo, 24. 3. 2019, v Krkavčah z mašo,

             obdaritvijo in pogostitvijo. Jubilanti so zakonci, ki obeležujejo 5,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,   

             45…….let poroke. Prijave bodo potekale preko oseb, ki so določene za  posamezno vas v

            župniji.

  1. Član ŽPS je podal predlog, da bi morda izpeljali župnijski dan mladih, morda kot oratorij.

                                                                                                                   

Zapisnik zapisala Sonja Cergol

 

 

                                                                     ZAPISNIK SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA KRKAVČE

 

Seja je bila v četrtek 26.4.18 ob 20:00 uri.

Prisotni:

Župnik Gregorc J.

Člani sveta; Brec P., Pucer M., Bažec J., Goja M., Špeh P., Pucer A., Grižon T.,

Ražman S.

Odsotni:

Cergol S., Panger Viler I., (opravičeni)

Dnevni red:

  1. Molitev in premišljevanje
  2. Branje zapisnika zadnjega srečanja
  3. Tema dneva: ODNOSI V DRUŽINI SO ODSEV NAŠEGA ODNOSA DO BOGA (IZ RODA V ROD-priročnik za ŽPS-naše poslanstvo 49; str. 9-10)
  4. Razno …redno pastoralno delo…poročilo s srečanja članov istrskega pastoralnega sveta

 

  1. Sejo smo začeli z molitvijo in premišljevanjem.

 

  1. Branje zapisnika zadnjega srečanja

- predlog datuma za praznovanje jubilejnih porok ni še dorečen oz. določen (v razmišljanju)

- za vpeljati zakonsko skupino je potreben širši krog ljudi, da se dogovorijo o pravi smeri in bistvu uvedbe

- verski tisk je plačljiv in ne more biti v cerkvi na stojalu zastonj

S temi dopolnili in popravki je bil zapisnik sprejet.

 

3) Tema dneva ; ODNOSI V DRUŽINI SO ODSEV NAŠEGA ODNOSA DO BOGA

- G. župnik je podal nekaj iztočnic na to temo, člani pa so podali svoja razmišljanja.

Ključni pokazatelji svetosti naših medsebojnih odnosov v družini: 

-poslušanje

-potrpežljivost

-ljubezen

-odpuščanje - sprava

-odpovedi

 

  1. Razno
  • Sv. Rešnjo Telo 31. 05. V Koštaboni sv. maša ob 18.00, v Krkavčah sv. maša ob 19.30 uri in nato procesija, zato farani povabljeni k njej
  • 03. 06. 2018 odpade procesija Sv. Rešnjega Telesa v Koštaboni in Padni zaradi sv. birme, ki bo v Krkavčah
  • 17. 06. 2018 zaključek veroučnega leta
  • 24. 06. 2018 sv. maša za ostarele v Krkavčah ob 9.00 uri
  • 29. 06. 2018 v Sv. Petru praznovanje in sv maša, 01. 07. 2018 v nedeljo  slavnostna sv. maša ob 10.00 uri
  • Karmelska na Pučah 15. 07. 2018, sv. maša ob 10.00 uri
  • Bl. Elijo 22. 07. 2018 v Koštaboni, sv. maša ob 10.00 uri
  • Sv. Ana v Krkavčah 29. 07. 2018, sv. maša ob 10.00 uri
  • Rožnovenska mati božja v Nova vasi 07. 10. 2018

 

POROČILO S SREČANJA ČLANOV ISTRSKEGA PAST. SVETA - Predsavil Jakob Bažec

  • Žarni pokopi; iztočnica
  • vedno več je žarnih pokopov
  • se posloviti od pokojnega (ne od žare , ampak od trupla kot je navada v Italiji)
  • problem mladinske pastorale  (po sv. birmi)
  • srečanje družin našega območja naslednje leto v maju na Vzorčku (pri Bobrih)

 

  • romanje v rojstni kraj Mati Tereze v mesecu avgustu; predstavila gospa Brec, - organizira Škofijska Karitas - VABLJENI

 

Seja zaključena ob 22.00 uri.

 

                                                                                                                                                                                   Zapisal Sandi Ražman


                                                                                    ..................................................................................................................

 

ZAPISNIK SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

KRKAVČE

 

Seja je bila v četrtek, 1. 2. 2018, ob 19. 00 v krkavškem župnišču.

 

Prisotni:

  • g. župnik Janez Gregorc

 

  • Člani sveta: ga. P. Brec , g. A. Pucer, g. M. Goja, g. J. Bažec, g. O. Grižon, ga. E. Grižon, , ga. S. Cergol, ga. M. Pucer in ga. I. Panger Viler

 

Odstostni: ga. P. Špeh, g. S. Ražman

 

Dnevni red:

 

  1. Molitev in premišljevanje
  2. Branje zapisnika zadnjega srečanja
  3. Tema dneva: BOG VSTOPA V DRUŽINO PO LJUBEZNI (glej Iz roda v rod-Priročnik za župnijkske pastoralne svete-Naše poslanstvo 49; str.6-8)
  4. Razno

 

  1. Molitev in premišljevanje

 

         Sejo smo začeli z molitvijo in premišljevanjem.

 

K2) Branje zapisnika zadnjega srečanja v preteklem pastoralnem letu

 

      Zapisnik je bil s strani članov ŽPS potrjen in sprejet.

 

K3) Tema dneva: BOG VSTOPA V DRUŽINO PO LJUBEZNI

 

       Gospod župnik je podal nekaj iztočnic na dano temo. Člani ŽPS so podali svoja 

       razmišljanja.

 

K4) Razno

 

  • Redno pastoralno delo

Člani ŽPS so se pogovarjali in vsklajevali urnike bogoslužja ob praznikih.

Gospod župnik je povedal, da bo prvo sveto obhajilo v Koštaboni v nedeljo, 13.5.2018, sveta birma pa v Krkavčah v nedeljo, 3.6.2018.

 

  • Član ŽPS je povedal, da je praznik svetega Simona v Svetem Petru povezan  s praznikom posvetitve tamkajšnje cerkve.
  • Članica ŽPS je predlagala, da bi uvedli praznovanje jubilejnih porok. Potrebno je določiti ustrezen datum.
  • Član ŽPS je predlagal, da bi se postopoma upeljala zakonska skupina.
  • Člani ŽPS so spregovorili o verskem tisku. Predlagali so, da bi le-ta bil ponovno dostopen v cerkvi na stojalu.

 

 

Seja se je zaključila ob 21.40.

 

 

 

Puče, 11. 2. 2018

                                                                                           Zapisničarka ; Irena Panger Viler

 

                                                  --------------------------------------------------------------------------------------------

               

                                                                                                Z   a  p  i  s  n  i  k ,

                                     seje  Medžupnijskega pastoralnega sveta ( MŽPS) za župniji  Krkavče in Koštabono,

                                                               ki  je bila 1. 06.  2017, ob 20.15 uri v krkavškem župnišču.

Prisotni: župnik Ivan  Gregorc,

Člani sveta: Pavla Brec, Ivana Milka Pucer, Sonja Cergol, Elda  Grižon, Goja Mihael, Oktavij Grižon in Sandi Ražman

Odsotni: Petra Špeh, Jakob Bažec, Pucer Aljoša in Irena  Panger Viler, (opravičeni).

Dnevni red:

  1.  Molitev in premišljevanje
  2.  Branje zapisnika zadnjega srečanja
  3. Tema dneva: Biti preroški glas ( Krščanski zakon in družina:  njuna lepota in   

                           izzivi – Naše poslanstvo 48; str.20 – 27)

  1. Razno in redno pastoralno delo

K1)  Molitev

  • Sejo smo začeli  z molitvijo in premišljevanjem.

K2) Branje zapisnika zadnjega srečanja

  • Zapisnik je bil s strani članov ŽPS sprejet in potrjen.

K3) Tema dneva: Biti preroški glas ( Krščanski zakon in družina: njuna lepota in izzivi –   

       Naše  poslanstvo 48; str.20 – 27)

  • Člani seje  so se pogovarjali in razmišljali o dani temi in podali predlogov o praznovanju  zakonskih jubilejev v župniji.

K4) Razno

  • Redno pastoralno delo

Člani ŽPS so se pogovarjali in usklajevali urnike bogoslužja za junij, julij in avgust.

  • Župnik je povabil na  romanje na Sveto Goro ob 300-letnici kronanja Svetogorske podobe, ki bo 25. 06. 2017.
  • Župnik je povabil na župnijsko romanje v Drežnico in okolico, ki bo predvidoma 19. avgusta ali  2. septembra 2017.
  • Vodja  MŽ  Karitas, Pavla Brec, je predstavila dejavnosti v okviru Karitas: srečanje za ostarele v Koštaboni, termine počitnic v Soči za sodelavce Karitas in njihove družine ter počitnice za šolske otroke.
  • Sejo smo zaključilo ob  22.00.

 

 

           Koštabona, 8. 6. 2017                                                                              Zapisnik zapisala Sonja Cergol

 

                                                  ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ZAPISNIK SEJE MEDŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

KRKAVČE-KOŠTABONA

 

Seja je bila v četrtek, 26. 10. 2017, ob 19. 00 v krkavškem župnišču.

 

Prisotni:

  • g. župnik Janez Gregorc

 

  • Člani sveta: ga. P. Brec , g. A. Pucer, g. M. Goja, g. J. Bažec, g. O. Grižon, ga. E. Grižon, g. S. Ražman, ga. S. Cergol, ga. M. Pucer in ga. I. Panger Viler

 

Odstostni: ga. P. Špeh

 

Dnevni red:

 

  1. Molitev in premišljevanje
  2. Branje zapisnika zadnjega srečanja v preteklem pastoralnem letu
  3. Tematika letošnjega pastoralnega leta
  4. Razno

 

  1. Molitev in premišljevanje

 

         Sejo smo začeli z molitvijo in premišljevanjem.

 

K2) Branje zapisnika zadnjega srečanja v preteklem pastoralnem letu

 

      Zapisnik je bil s strani članov ŽPS potrjen in sprejet.

 

K3) Tematika letošnjega pastoralnega leta

 

       Gospod župnik je predstavil letošnjo temo pastoralnega leta Iz roda v rod ter 

       članom razdelil priročnik za ŽPS.

 

K5) Razno

 

  • Redno pastoralno delo

Člani ŽPS so se pogovarjali in vsklajevali urnike bogoslužja ob praznikih v novembru, decembru in januarju. Z januarjem 2018 se bo urnik nedeljskih svetih maš zamenjal, in sicer v Krkavčah bo sveta maša ob 9. 00 v Koštaboni pa ob 10. 30.

Gospod župnik je povedal, da je potrebno preveriti, ali je praznik svetega Simona v Svetem Petru povezan  s praznikom posvetitve tamkajšnje cerkve.

  • Martinovanje in blagoslov vina bo v Koštaboni v šoli, 15. 11. 2017 ob 20.00.
  • Gospod župnik je povedal, da se družina iz Slovenije zanima za začasno bivanje v župnišču v Krkavčah.

 

 

Seja se je zaključila ob 22. 00.

 

 

 

Puče, 1. 11. 2017

                                                                                           Zapisničarka; Irena Panger Viler