3. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA BOŽJE BESEDE; 24. 01. - 31. 01. 2021

 1. Novih ali drugačnih navodil s strani SŠK glede koronavirusa nimamo, kar pomeni, da je epidemiološka slika približno enaka in nam ne ostane drugo kot potrpežlji-vost, solidarnost in previdnost, ko gre za varovanje lastnega in zdravja drugih. Tudi ne pozabimo na molitev h kateri nas vabijo škofje za odvrnitev in končanje epidemije. Več pa na kratko najdemo na oglasnih deskah ali na spletni strani Župnije, v celoti pa na spletni strani Katoliške Cerkve na naslovu http://katoliska-cerkev.si. Ostanite zdravi in Bog nas živi in naj vas blagoslavlja ter varuje. Sem z vami povezan v molitvi.
 2. Verouk še ostaja na daljavo, kar pomeni,da starši in otroci v tem tednu obravnavate novo snov in sicer: 1. razred: naloga številka 24 – NAŠA DRUŽINA, stran 72; 2. in 3. razred: naloga številka 11 – Odpuščajmo drug drugemu; 4. in 5. razred: naloga številka 9 – Skrbimo za bolne in ostarele; za tiste iz Svetega Petra bo obvestilo poslal katehet Jakob; 6. in 7. razred: naloga številka 13 – Kličem te: Aba - Oče ter 8. in 9. razred: naloga številka 12 – Živimo pošteno. Vabljeni k sveti maši, bodisi ob nedeljah ali pa med tednom, oziroma k spremljanju po TV in radiu ali po spletu. Na spletni strani Župnije dobite Družinsko bogoslužje za 3. nedeljo med letom. Na spletnem naslovu: http://sku.rkc.si  ali na naslovu pastoralni portal Pridi in poglej dobite razne kateheze in še marsikaj drugega.
 3. V tem tednu naj nas medsebojno po družinah povezuje molitev desetke, ki si ga Devica v obiskanju Elizabete nosila. Molimo za svetost družin in za odvrnitev ter končanje epidemije v čast MB in sv. Roku ob 20.00 uri, ko nas k molitvi vabijo zvonovi naših cerkva po župniji.  Ugasnemo TV in druge naprave, se zberemo okrog mize, prižgemo svečo in zmolimo ter dodamo molitev v času epidemije, ki jo najdete na spletu ter večerno molitev.
 4. Jutri zaključujemo letošnjo molitveno osmino za edinost kristjanov. Z molitvijo in z zglednim krščanskim življenjem bomo nadaljevali, saj na ta način največ naredimo za uresničevanje Jezusove želje, da bi bili eno, da bo svet veroval. V ta namen priporočam molitev za apostolstvo svetega Cirila in Metoda, kar nam priporočajo tudi naši škofje. Zmoliti je potrebno: Oče naš, Zdrava Marija in Slava Očetu in… ter dodati vzklike: Sveta Devica Marija, prosi za nas, sveta brata Ciril in Metod, prosita za nas in bl. Anton Martin Slomšek, prosi za nas.  
 5. Zahvala otrokom, ki so že prinesli k jaslicam darove, ki ste jih zbirali v adventni akciji OTROCI ZA OTROKE.
 6. Prosim za mašne namene za  Krkavče, Koštabono, Padno in Novo vas. Bog plačaj.
 7. Nekaj podatkov iz življenja župnije: statistični podatki: v Koštaboni smo imeli 6 prvoob-hajancev, letos pa bo, če bodo stvari dobro tekle prvo obhajilo v Krkavčah. Za sedaj bi poudaril pomembnost priprave, pa ne le prvoobhajancev, ampak vse družine (večji problem so starši kot otroci)… Imeli smo birmo – 5 birmancev; ves verouk, priprava in obisk – sodelovanje pri sveti maši po prvem obhajilu je priprava na birmo. Verjetno bo v povezanosti z kandidaturo za birmo postalo kot kriterij pomembno tudi sodelovanje in prisostvovanje pri sveti maši in ne zgolj obisk verouka… K verouku prihaja v Koštaboni 13 otrok, v Svetem Petru pa 25 otrok. Skupaj 38 otrok. Poudarjam pomembnost ne zgolj obisk verouka, ampak tudi obisk in sodelovanje pri sveti maši. In če dam primer: šofer opravi izpit za avto z odliko, toda če ni prakse nikoli ne bo dober šofer.   
 8. Skupnost – občestvo Župnije Krkavče, še posebej vaščane Krkavč obveščam, da je z zaklju-čkom leta 2020 odložila službo pranja cerkvenega perila ga. Pavla Brec. Bog ji poplačaj za delo, ki ga je opravljala dolga leta. Iščemo novo primerno osebo za opravljanje tega dela.
 9. V zakristijah cerkva se dobi Marijanski koledar za leto 2021. Cena je 2,50 €.       
 10. Veljajo nova navodila glede koranavirusa,  objavljena po radiu in drugih medijih ter jih najdete na internetu na spletu na naslovu (https://www.nijz.si/).
 11. Spored svetih maš in druga oznanila  lahko dobite tudi na spletnih straneh župnije Krkavče - Koštabona. Potrebno je odtipkati Župnija Krkavče ali Koštabona, ali pa http://zupnija-kostabona.rkc.si