3. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA BOŽJE BESEDE; 23. 01. - 30. 01. 2022

  1. Kar je povezano z epidemijo COVID-19 kot slišimo se nadaljuje in od vseh nas zahteva potrpežljivost, solidarnost, previdnost in izpolnjevanje pogoja PCT, pa tudi navodil NIJZ-ja z vabilom k cepljenju ter pomnožitev molitve za končanje epidemije h kateri nas vabijo naši škofje. Več o epidemiji na kratko  najdemo na oglasnih deskah ali na spletni strani Župnije, v celoti pa na spletni strani Katoliške Cerkve na naslovu http://katoliska-cerkev.si. Ostanite zdravi in Bog nas živi in naj vas blagoslavlja ter varuje. Sem  z vami povezan v molitvi.
  2. Verouk je redno po sporedu za vse skupine kot je razvidno na oglasnih deskah ali na spletni strani župnije.
  3. V tem tednu naj nas medsebojno po družinah povezuje molitev desetke, ki je za nas težki križ nesel in jo molimo za svetost družin, za nove duhovne poklice ter za končanje epidemije v čast MB in sv. Roku.
  4. V torek končujemo letošnjo molitveno osmino za edinost kristjanov. Z molitvijo za to srčno Jezusovo željo: Da bi bili vsi eno, nadaljujmo in prav tako z zglednim krš-čanskim življenjem, da bo svet veroval. Priporočam v ta namen molitev za aposto-lstvo sv. Cirila in Metoda, kar priporočajo tudi naši škofje. Zmoliti je potrebno: Oče naš, Zdrava Marija in Slava Očetu… ter dodati vzklike: Sveta Devica Marija, prosi za nas, sv. brata Ciril in Metod, prosita za nas in blaženi Anton Martin Slomšek, prosi za nas.
  5. Zahvala otrokom, ki so k jaslicam že prinesli darove, ki ste jih zbirali v adventni akciji OTROCI ZA OTROKE.
  6. Kapelica v Novi vasi je v glavnem končana.  Stroški obnove znašajo 8.296,00 €. Nekaj sredstev za plačilo smo že zbrali z nabirkami, ki smo jih imeli. Prispevkom 1.380,00 € ste v zadnjem času dodali še 905,00 €, kar skupno znese 2.285,00 €. Vseh darovalcev do sedaj je 18 iz Nove vasi in 5 od drugod ter dva, ki sta svoj dar prispevala v delu in materialu. Bog plačaj.  Svoj dar lahko oddate mežnarju Aljoši, meni ali pa nakažete na TRR Župnije. Za darove naprošeni tudi župljani drugih vasi. Bog plačaj vsem dobrotnikom do sedaj.
  7. Nekaj podatkov iz življenja župnije: statistični podatki: v letu 2021 smo imeli v župniji 4 krste: 2 dečka in 2 deklici; 3 krsti v Krkavčah in eden v Koštaboni; glede tega smo enaki kot v letu 2020. Pri krstih bi rad poudaril pomembnost priprave staršev na krst otroka, kjer se postavlja temelje, da bo otrok ob zgledu staršev živel kot Jezusov učenec. V letu 2021 smo imeli v Krkavčah prvo sveto obhajilo. 5 otrok je prvič prejelo Jezusa pod podobo kruha v svoje srce. Letos bo prvo obhajilo v Koštaboni. Tudi tu je pomembna priprava in praktično življenje Kristusovega učenca – reden obisk svete maše in sodelovanje pri njej. V pripravi mislim na vso družino in ne zgolj otroke. Letos bomo imeli tudi birmo in vizitacijo. Na škofiji so določili, da bo ta 12. 06. K birmi naj bi šli 4 mladi, naj bi šli. Če ne bo obiska in sodelovanja pri sveti maši, ne vem kako bo. Tudi tu je pomembna priprava in sodelovanje vse družine. Pri vsem pa molitvena podpora vse župnije – vsega občestva. Verouk letos obiskuje 27 otrok v Svetem Petru in 10 v Koštaboni; vseh je 37. Pomemben je obisk verouka, še bolj pa obisk in sodelovanje pri sveti maši ter družinska molitev.
  8. Prosim za mašne namene še posebej v Koštaboni ter Krkavčah.  Bog plačaj. Lahko naročite ob priliki svete maše, po telefonu ali po elektronski pošti.   
  9. Spored svetih maš in druga oznanila  lahko dobite tudi na spletnih straneh župnije Krkavče - Koštabona. Potrebno je odtipkati Župnija Krkavče, ali pa http://zupnija-kostabona.rkc.si