Avtor: Župnija Krkavče Objavljeno: 8. 01. 2017

MOLITBE OB ADVENTNEM VENCU

                                                                  MOLITEV OB ADVENTNEM VENCU – PRVI VZOREC

Kratko navodilo:

Angel Gospodov ali kakšno drugo adventno molitev bomo v družini najlaže in - zlasti za  otroke -  najbolj doživeto zmolili ob adventnem vencu. Eden od otrok naj prižge eno svečo ali več (glede na 1.,2... adventno nedeljo) na adventnem vencu. Nato eden od staršev moli Angel Gospodov, vsi pa mu odgovarjajo.

Molitev Angel Gospodov lepo povzema dogodek, zapisan v 1. poglavju Lukovega evangelija, ko je Božji poslanec sporočil Mariji, da bo postala Jezusova mati. Marijine besede: "Zgodi se mi po tvoji besedi" pa naj nam v vsakem trenutku življenja pomagajo, da se bomo bolj trudili izpolnjevati Božjo voljo in premagovati svojo samovoljo. To bo naši družini, ljudem okrog nas in nam samim prineslo veliko dobrega.

Lepo je, da na koncu molitve Angel Gospodov dodamo še Očenaš za naše pokojne, zlasti sorodnike, prijatelje in dobrotnike. Vanj pa lahko vključimo tudi kakšno svojo prošnjo.

 

ANGEL GOSPODOV

Voditelj: Angel Gospodov je oznanil Mariji

Vsi:  - in spočela je od Svetega Duha.

Voditelj: ZDRAVA, MARIJA, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.

Vsi: Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Voditelj: Glej, dekla sem Gospodova ­

Vsi: - zgodi se mi po tvoji besedi.

Voditelj: ZDRAVA, MARIJA ...

Vsi: Sveta Marija….

Voditelj: In Beseda je človek postala

­Vsi: - in med nami prebivala.

Voditelj: ZDRAVA, MARIJA ...

Vsi: Sveta Marija….

Voditelj: Prosi za nas sveta božja Porodnica.

Vsi: - Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

 

Voditelj: Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

 

 

MOLITEV OB ADVENTNEM VENCU – DRUGI VZOREC

                                       

Kratko navodilo:

Adventno molitev bomo v družini najlažje in - zlasti za otroke - najbolj doživeto zmolili ob adventnem vencu. Kateri od otrok naj prižge eno svečo ali več (glede na 1.,2... adventno nedeljo) na adventnem vencu. Nato oče ali mati zmoli Angel Gospodov, vsi pa mu odgovarjajo.

Lahko pa tudi preberemo odlomek iz Lukovega evangelija, ki govori, kako je božji poslanec oznanil Mariji, da bo postala Božja mati.

 

Odlomek iz Svetega pisma(Lk 1,26-38):

BOŽJI POSLANEC SPOROČI MARIJI, DA BO POSTALA JEZUSOVA MATI

V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabrijela v galilejsko mesto Nazaret k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil pri njej in rekel: "Veseli se, milosti polna, Gospod je s teboj! Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kaj naj pomeni ta pozdrav. Angel pa ji je rekel: "Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Spočela boš in rodila Sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega Očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; njegovemu kraljestvu ne bo konca." Marija pa je rekla angelu:"Kako se bo to zgodilo, ko ne živim z možem?" Angel ji je odgovoril:"Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato bo tudi otrok, ki bo rojen, svet, in se bo imenoval Božji Sin. Poglej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo imeli za nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče." Marija pa je rekla: "Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!" In angel je šel od nje.

 

Oče naš

Za sklep lahko vsi zapojemo pesem Je angel Gospodov, če pa smo že v začetku zmolili molitev Angel Gospodov, zapojemo primerno adventno pesem.

 

 

                                                                   MOLITEV OB ADVENTNEM VENCU – TRETJI VZOREC

 

PRVI ADVENTNI TEDEN

Družina skupaj moli

Oče ali mati ali odrasel otrok prebere odlomek iz Svetega

pisma.

 

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

(13,11–14)

 

Bratje in sestre, ura je že, da se zbudite iz spanja, zdaj je naša rešitev bliže kakor takrat, ko smo vero sprejeli.

Noč se je pomaknila naprej in dan se je približal. Odvrzimo torej dela temè in nadenimo si orožje lučí. Živimo pošteno, dnevu primerno: ne v požrešnosti in v popivanju, ne v prepirljivosti in v nevoščljivosti. Pač pa si oblecite Gospoda Jezusa Kristusa in ne skrbite za telo, da bi stregli njegovim poželenjem.

 

To je Božja beseda.

Vsi: Bogu hvala.

 

Sledi trenutek tihote, da bo lahko Božja beseda odmevala v naših srcih, nato pa primerna pesem. Za prošnje lahko uporabimo predlagane namene, lahko pa jih dopolnimo ali zamenjamo z drugimi. Pri tem pazimo, da ne bomo mislili le na našo družino, ampak bomo molili za vso župnijo in škofijo.

Voditelj: Prosimo za našo družino, da bi se v adventnem času poglobila v veri, upanju in ljubezni. Vsi: Prosimo te, usliši nas.

Voditelj: Prosimo za naše sorodnike, prijatelje in znance, da bi jih božični prazniki napolnili z radostjo in mirom. Vsi: Prosimo te, usliši nas.

Voditelj: Prosimo za trpeče, osamljene in bolne iz naše župnije, da jih njihovi bližnji ne bi pozabili. Vsi: Prosimo te, usliši nas.

Voditelj: Prosimo za kristjane po svetu, da bi bili v Kristusu med seboj povezani in se trudili za mir na svetu. Vsi: Prosimo te, usliši nas.

Voditelj:Prosimo za naše pokojne sorodnike in vse rajne iz naše župnije, da bi dosegli večno srečo pri Bogu. Vsi: Prosimo te, usliši nas.

 

Stoje molimo očenaš, nato pa oče ali mati moli naslednjo molitev:

 

Voditelj: Bog, naš Oče, slavimo te, molimo te in poveličujemo. Zahvaljujemo se ti za vse milosti,

ki jih dan za dnem prejema naša družina. Polni zaupanja te prosimo, naj nas  ta adventni venec (to adventno znamenje). poveže med seboj in s teboj, da se bomo tako dobro pripravili na prihod našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Vsi: Amen.

 

Vsi se pokrižamo z blagoslovljeno vodo, bogoslužje pa sklenemo s primerno pesmijo ali z molitvijo vsaj ene desetke rožnega venca.

 

 

DRUGI ADVENTNI  TEDEN

Družina skupaj moli

Na adventnem vencu prižgemo dve sveči, se pokrižamo in za trenutek utihnemo, da se zberemo. Če je mogoče, zapojemo kakšno primerno pesem, sicer pa molimo Angelovo češčenje. Nato oče ali mati prebere naslednje misli; še bolje, če jih pove s svojimi besedami.

 

Oče ali mati: Adventni čas je še posebej zaznamovan s pričakovanjem in upanjem. Človek vedno nekaj pričakuje in vedno upa, da se njegovo pričakovanje uresniči. Res je, da včasih pričakujemo

nemogoče, pa tudi, da se naše upanje vedno ne izpolni. In vendar ne moremo živeti, ne da bi česa pričakovali, ne da bi upali.

Tudi Izraelci, ves izraelski narod je leta, desetletja in stoletja nosil v svojem srcu veliko upanje. Pričakovali so namreč odrešenika in upali, da bo kmalu prišel in jih rešil. Tudi Marija in Jožef sta pričakovala odrešenika in ne samo upala, temveč verovala, da je otrok, ki ga je Marija pričakovala, od Boga poslani odrešenik.

 

Adventni čas pa ni samo čas spomina na dolga leta pričakovanja odrešenika. Adventni čas je naše pričakovanje božiča, ko bo Odrešenik rojen v naši družini, v naših srcih. Je čas upanja, da je Bog vedno z nami. Zato lahko skupaj s svetopisemskim pesnikom rečemo: »Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se moral bati? Gospod je varuh mojega življenja, pred kom bi moral trepetati?«

 

Eden od otrok prebere naslednje prošnje, ki jih lahko dopolnimo še z drugimi.

 

Otrok:Dobri Bog, večkrat pričakujemo in zahtevamo od tebe, da izpolniš naše želje. Daj, da bomo skromnejši v pričakovanjih. Vsi: Prosimo te, usliši nas.

Otrok:Naše zaupanje v tvojo pomoč in bližino je večkrat zelo slabotno. Daj, da bomo trdno verovali, da si vedno z nami. Vsi: Prosimo te, usliši nas.

Otrok:Pomagaj vsem tistim iz naše škofije, ki so obupali nad življenjem. Naj jih razočaranje ne zlomi. Pokaži jim smisel življenja. Vsi: Prosimo te, usliši nas.

Otrok:Pomagaj vsem iz naše župnije, ki pričakujejo skorajšnjo smrt, da bodo trdno upali v tvoje usmiljenje in življenje s teboj. Vsi: Prosimo te, usliši nas.

 

Vsi skupaj zmolimo: Oče naš …

Lahko še zapojemo kakšno primerno pesem ali zmolimo desetko rožnega venca.

 

TRETJI ADVENTNI TEDEN

Družina skupaj moli

Na adventnem vencu prižgemo tri sveče. Za začetek bogoslužja zapojemo pesem: Je angel Gospodov oznanil Mariji ali pa molimo Angelovo češčenje. Nato eden od staršev prebere svetopisemski odlomek iz Pavlovega pisma Filipljanom (4,4–7).

 

Oče ali mati: Apostol Pavel nam kliče: Bratje in sestre, veselíte se v Gospodu zmeraj; ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota naj bo znana vsem ljudem.

Gospod je blizu. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo ter z zahvaljevanjem. In Božji mir, ki preséga vsak um, bo varoval vaša sŕca in vaše misli v Kristusu Jezusu. To je Božja beseda.

Vsi: Bogu hvala.

 

Če je mogoče, se lahko o prebranem odlomku pogovorimo, sicer pa smo za trenutek tiho. V tihoti si vsak odgovori na vprašanje: Kaj mi Bog sporoča po tem svetopisemskem odlomku?

Eden od otrok moli prošnje, ki smo jih že prej sami sestavili. Če tega nismo naredili, lahko moli naslednje:

 

Voditelj: Dobri Bog, ljudem si dal sposobnost, da drug drugega razveseljujemo. Da bi znali to sposobnost prav uporabiti, te prosimo:

 

Otrok: Za vse, ki verujejo v Kristusa: da bi svetu prinašali veselo oznanilo o odrešenju. Vsi: Prosimo te, usliši nas.

Otrok:Za osamljene in zapuščene: da bi božični prazniki prinesli v njihovo življenje vsaj malo veselja in radosti. Vsi: Prosimo te, usliši nas.

Otrok:Za naše sosede, znance in prijatelje: da bi globoko doživeli resničnost božične skrivnosti.

Vsi: Prosimo te, usliši nas.

Otrok:Za našo družino: da bi bila gostoljubna in pripravljena pomagati vsem, ki bodo potrkali na naša vrata. Vsi: Prosimo te, usliši nas.

Otrok:Za naše pokojne: da bi večno uživali srečo pri tebi, dobri Bog. Vsi: Prosimo te, usliši nas.

 

Voditelj: Vse to prosimo po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Vsi: Amen.

 

Sklenemo z molitvijo, ki jo moli eden od staršev:

 

Oče ali mati: Nebeški Oče,

milostno se ozri na našo družino,

ki z veseljem pričakuje praznik rojstva tvojega Sina.

Daj, da bodo naša srca pripravljena sprejeti velik dar odrešenja.

Naj bo božič za vse nas dan veselja in poglobitve vere.

To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

Vsi: Oče naš …

Lahko še zapojemo kakšno primerno pesem ali zmolimo desetko rožnega venca.

 

 

ČETRTI ADVENTNI TEDEN

Družina skupaj moli

Na adventnem vencu prižgemo vse štiri sveče. Bogoslužje začnemo s primerno pesmijo ali skladbo, ki jo zaigra kdo od navzočih, ali pa jo imamo posneto. Oče ali mati moli naslednjo molitev:

Oče ali mati: Nebeški Oče, napovedal si nam rojstvo svojega Sina. Prosimo te, naj to veselo oznanilo najde svoj odmev v našem življenju, da se bodo po nas tudi drugi srečali s Kristusom, našim Gospodom. Vsi: Amen.

 

Besede, ki jih je zapisal evangelist Luka (4,18.19), so vzete iz knjige preroka Izaija in se nanašajo na Jezusa.

 

Oče ali mati: Jezusu so podali zvitek preroka Izaija. Jezus ga je odvil in našel mesto, kjer je bilo zapisano: »Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu.«

In Jezus je rekel: »Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali.«

 

Premislimo ali se pogovorimo: tudi mi smo bili pri krstu in birmi maziljeni ter poslani, da oznanjamo Jezusov evangelij. Kako izpolnjujemo to naročilo?

 

Najprej skupaj molimo kesanje, nato pa oče ali mati moli naslednje (ali podobne) prošnje:

Oče ali mati: Gospod Jezus Kristus, verujemo, da si ti obljubljeni odrešenik. Na božični dan nam želiš podariti svoj mir in veselje. Prosimo te: Vsi: Usliši naše prošnje.

 

Otrok: Vse, ki trpijo, utrdi v veri v svojo dobroto in daj, da bodo zaupali v tvojo ljubezen. Vsi: Usliši naše prošnje.

Otrok: Daj, da bo božič dan sprave in miru za vse, ki živijo sprti med seboj. Vsi: Usliši naše prošnje.

Otrok: Utrdi v vseh ljudeh naše župnije vero, upanje in ljubezen. Vsi: Usliši naše prošnje.

 

Oče ali mati: Vse to te prosimo po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Vsi: Amen.

 

Bogoslužje sklenemo z molitvijo očenaša; lahko pa molimo tudi desetko rožnega venca (veseli del).