Avtor: Župnija Krkavče Objavljeno: 15. 01. 2017

ŽUPNIJSKA KARITAS Krkavče

ŽUPNIJSKA KARITAS Krkavče

Koštabona 11

6274 Šmarje

056569440

 

Predsednik , Ivan Gregorc, župnik

Gsm  051 225 550

Voditeljica ŽK Miroslava Bažec, Sveti Peter 2 d; mira.bazec@gmail.com, GSM 041 257 725

Sodelavci:

Padna: Elma Pribac, Roža Dilič, Marija Kleva

Nova vas :  Avrelija Prodani, Mariza Prodan

Sv. Peter: Silva Špeh, Slava Bažec, Sonja Guzič

Dragonja: Ana Hrvatin, Marjuča Kozlovič

Krkavče: Mirjana Grižon, Ana Lisjak, Pavel Goja

Puče: Ema Brec, Adrijana Grbac

Koštabona: Sonja Cergol, Mojca Pucer

 

Kaj je Karitas?

Karitas je dobrodelna ustanova katoliške cerkve, ki želi pomagati ljudem v materialni, duševni in duhovni stiski. Sodelavci karitas se trudimo biti v službi človekovega dostojanstva in zagovorniki ljudi v stiski. Delujemo v skladu z etičnimi načeli karitas in skladno s tem smo pri obravnavi posameznih primerov zavezani k varovanju tajnosti osebnih podadkov.

Če vas  delo na tem področju veseli, bomo zelo veseli, če se nam boste pridružili kot prostovoljci. Vas pričakujemo.

 

Kaj delamo ?

Poleg materialne pomoči s hrano pomagamo tudi s higjenskimi pripomočki, oblačili, šolskimi potrebščinami itd. V manjšem obsegu je mogoča tudi pomoč pri plačilu položnic za osnovne življenske potrebščine ( voda, elektrika, najemnine, šola v naravi)

Kdo je upravičen do pomoči v hrani?

Družine in posamezniki, ki zaradi nizkih dohodkov nimajo dovolj za vsakdanje preživetje in plačilo stroškov:

-Prejemniki DSP

-Delavci katerih podjetje je šlo v stečaj ali že več mesecev niso dobili plače

-Zaposleni in imajo minimalno plačo

-Enostarševske družine

-Upokojenci z nizkimi pokojninami

-Brezdomci, begunci, tujci...

-Posamezniki, ki so se zaradi nesreče ali bolezni znašli v težki situaciji

-Pasamezniki ali družine pri katerih karitas prepozna stisko

Rezultat iskanja slik za karitas

 

Kriteriji pomoči so določeni na Škofijski karitas in so vzklajeni z ministrstvom.

Več informacij na  karitas-kp.rkc.si

 

Kdor se znajde v kakeršni koli in kateri koli težki situaciji se lahko obrne na sodelavca Karitas v svoji vasi ali pošje e mail na naveden elektonski naslov.

 

                                                                      NEDELJA KARITAS 2018                                      

                                                                                2.12.2018

 

Hvala za vaše darove, ki ste jih namenili ali pa jih še boste za potrebe Karitas.

Nekaj informacij o Škofijski Karitas Koper : letos v okviru Škofijske karitas prejema pomoč  2000 družin in več kot 1000 posameznikov. Letno se razdeli  400 ton hrane,  1800 šolarjev prejme pomoč v zvezkih in drugih potrebščinah. Najbolj ogroženi dobijo tudi pomoč pri plačilu položnic. 

Poleg tega se v okviru Škofijske Karitas se izvajajo razni drugi projekti in oblike pomoči.

Na Območju naših štirih občin pa deluje Istrska območna Karitas, ki vključuje 18 župnijskih in medžupnijskih Karitas.  Imamo tri Centre za delitev hrane in sicer v Izoli, Portorožu in Kopru. V Centru v Bertokih se izvajajo še nekateri drugi programi.  V lanskem letu smo pomagali 445 družinam in 279 posameznikom , 291 šolarjev je prejelo šolske potrebščine,  11 otrok prejema pomoč preko programa Posvojitev na razdaljo. V prazničnih dneh pa tudi med letom smo obiskovali ostarele v Domovih za ostarele , v bolnicah in  po domovih.  Zabeleženih je 6200 obiskov. 

In še nekaj o naši Župnijski Karitas: sodelavci se srečujemo 1 x mesečno. Srečanje za čnemo z molitvijo, nato g. župnik pripravi duhovni del, sledi še pogovor o aktualnem delu, o problemih, ki smo jih zaznali v naši okolici, kako in komu bomo pomagali. Nekaj naših družin in posameznikov prejema mesečni paket s hrano, ki ga prinesemo iz Centra v Kopru.  V lanskem letu smo pomagali  otrokom, in posameznikom v skupnem znesku cca 1200,- Eur. Obiskali smo starejše ob praznikih , z g. župnikom tudi pripravili  sv. mašo in srečanje za starejše.  Sredstva za pomoč zbiramo  ob srečelovih,  ob nedelji Karitas ter z vašimi prostovoljnimi prispevki v nabiralnikih v vseh naših cerkvah ter drugače.  Tako je bilo v lanskem letu zbrano  cca  1850,- Eur. Naprošamo  vas, da nas opozorite na stiske, ki jih zaznavate v svoji okolici.  Trudimo se, da gospodarno ravnamo z denarjem, ki nam ga zaupate in hvala za vse vaše darove.

Želimo vam lepo nedeljo Karitas, vsi sodelavci Karitas