3. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA BOŽJE BESEDE; 22. 01. – 29. 01. 2023

  1. Verouk je redno po sporedu za vse skupine, kot je razvidno na oglasnih deskah ali pa na spletni strani župnije.    
  2. V tem tednu naj nas medsebojno po družinah povezuje molitev desetke, ki je bil krščen v Jordanu in jo molimo za svetost družin, za nove duhovne poklice ter za odvrnitev in končanje epidemije v čast MB in sv. Roku in za mir v Ukrajini v čast MB, Kraljici miru.
  3. V sredo zaključujemo letošnjo molitveno osmino za edinost kristjanov. Z molitvijo v ta namen nadaljujmo in se za to trudimo predvsem z zglednim življenjem po evangeliju, da bo svet veroval. Priporočam v ta namen molitev za apostolstvo sv. Cirila in Metoda, kar priporočajo tudi naši škofje. Zmoliti je potrebno: Oče naš, Zdrava Marija in Slava Očetu in Sinu in … ter dodati vzklike: Sv. brata Ciril in Metod, prosita za nas, Sv. Devica Marija prosi za nas in blaženi Anton Martin Slomšek, prosi za nas.
  4. V četrtek, 26. januarja je ob 19.00 uri v župnišču v Krkavčah srečanje za člane ŽPS. Člani boste prejeli vabila.
  5. Današnjo nedeljo – 3. med letom v Cerkvi praznujemo  kot nedeljo Božje besede. To smo obeležili s sveto mašo, na Škofijski gimnaziji v Vipavi, pa je danes popoldne ob 15.00 uri srečanje prijateljev Božje besede na katerem bo spregovoril dr. Alan Tedeško. Vabljeni.
  6. Nekaj podatkov iz življenja župnije: statistični podatki: v letu 2022 so bili v župniji podeljeni 3 krsti (1 deček in 2 deklici); eden manj kot v letu 2021; dva otroka sta bila iz naše župnije, eden pa od drugje. Tu bi rad poudaril pomembnost priprave staršev na krst, ne gre zgolj za običaj, temveč za pripadnost božjemu ljudstvu in otrok živi ob zgledu staršev. Programi priprave staršev na krst bodo kmalu na oglasnih deskah, pa tudi na spletni strani župnije. V Koštaboni sta bili dve poroki od drugje, domačih porok pa v župniji nismo imeli. Tudi tu je važna in pomembna priprava. Plakati z datumi priprav so že na oglasnih deskah in na spletni strani župnije. V župniji smo imeli v letu 2022 11 pogrebov, 6 manj kot v letu 2021. Pokopanih je bilo 6 moških in 5 žensk, od teh jih je bilo 6 od drugje. Od umrlih in pokopanih v naši župniji so bili 4 prevideni ali pa so prejemali zakramente, 7 pa jih ni prejelo nič, ker niso poskrbeli niti sami, niti njihovi domači. Ob tem je največkrat odgovor – nas je presenetilo. Važna je naša usmerjenost. Ponovno vas prosim, da svojci poskrbite, da bo srečanje z Bogom, ki je naš Oče, lepo in prijetno, zato pa se moramo pogovarjati tudi o koncu življenja. In še to: ko nekdo umre vas prosim, da najprej obvestite mene in šele nato se pogovarjajte za zvonjenje in ostalo. Hvala. Po posameznih vaseh stanje pogrebov zgleda takole: Krkavče 1; NV 3; PA 2; SP 4; PU 1; v Koštaboni ni bilo nobenega pogreba. 
  7. Prosim za mašne namene še posebej tiste, ki bi jih imeli radi v januarju ali februarju v Koštaboni, v Krkavčah, v Padni, v Novi vasi, na Pučah in v Svetem Petru.  Bog plačaj. Lahko naročite ob priliki svete maše v zakristiji, po telefonu ali po elektronski pošti. S 01. septembrom se je po določilu SŠK spremenil dar za sveto mašo, ki  sedaj znaša 23,00 €.
  8. Spored svetih maš in druga oznanila  lahko dobite tudi na spletnih straneh župnije Krkavče - Koštabona. Potrebno je odtipkati Župnija Krkavče, ali pa http://zupnija-kostabona.rkc.si