Avtor: Župnija Koštabona Objavljeno: 8. 12. 2016

Podružnica Puče

Cerkev Karmelske Matere Božje

Marijina cerkev na Pučah je bila zgrajena leta 1571, o čemer priča spominska tabla z glagolskim napisom, danes vzidana v pokopališki zid. Napis se glasi: »1571 – VA TO VRIME BI SVRŠEN TE TEMPAL POD STAREŠINU TONCEM PUČAROM«.

Cerkev je bila povečana v letu 1715 in leto kasneje je dobila še dvojni zvonik na preslico. V cerkvi stoji kamniti oltar, njega pa v zastekljeni oltarni niši krasi oblečen kip Marije z detetom. Na steni za oltarjem je naslikan baldahin. V levi niši ob oltarju je kip Sv. Jožefa, v desni pa kip Sv. Štefana. Podobni niši sta tudi v obeh stenah ladje. Na levi je kip Sv. Roka, na desni pa kip Sv. Boštjana. Cerkev je v neoklasicističnem slogu letu 1927 v celoti poslikal Anton Pribac iz Skorušice.