Avtor: Župnija Krkavče Objavljeno: 15. 01. 2017

Družinsko Bogoslužje za 6. velikonočno nedeljo

V središču šeste velikonočne nedelje je zapoved ljubezni. Jezus je dejal: Ljubite se med seboj kakor sem vas jaz ljubil. Na mizo postavimo križ in svečo. Pripravimo tudi različne simbole ljubezni(rožo, poljub, objem, srce, kruh….).

 

Primerno je, da začnemo z  velikonočno pesmijo, morda:  Jezus naš je vstal od mrtvih….

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.

Voditelj: Jezus je dejal: Ljubite se med seboj, kot sem vas jaz ljubil. Pa se vprašajmo, kako smo pokazali ljudem in Jezusu svojo ljubezen. So ljudje ob meni prepoznali, da sem Jezusov učenec? Vsak naj pove zakaj je izbral določen simbol ljubezni (vsak udeleženec pripoveduje o tem, kako izkazuje z določenim simbolom ljubezen do drugega).  Živim tako, kot me Jezus uči? Če nismo vselej izpolnjevali Jezusove zapovedi, to obžalujmo in prosimo Jezusa odpuščanja.

Po kratkem molku vsi skupaj izpovedo kesanje.

Vsi:  Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

Voditelj: Usmili se nas, Gospod, odpusti nam naše grehe in slabosti, da bomo s čistim srcem obhajali to bogoslužje.  Vsi: Amen.

 

Voditelj: Gospod, usmili se. Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Kristus, usmili se. Vsi: Kristus, usmili se.

Voditelj: Gospod, usmili se. Vsi: Gospod, usmili se.

 

Voditelj:  Molimo. Vsemogočni Bog, z veliko vnemo praznujemo te dneve veselja v čast vstalemu Kristusu. Dogodki, ki se jih spominjamo, naj odsevajo iz našega vsakdanjega življenja.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.  Vsi: Amen.

Voditelj: Poslušajmo  evangelij po Janezu   (15,9-17)

Nekdo od  prisotnih, ali voditelj sam, prebere odlomek  

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostaníte v moji ljubezni! Če boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem tudi jaz izpolnil zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. To je moja zapoved, da se ljúbite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar; vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvôlil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljúbite med seboj!«

Sedaj  lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja...

 

 

Prošnje

Voditelj:  Pred Bogom smo vsi enaki, zakaj on gleda na človekovo srce in ne na osebo. Polni zaupanja ga prosímo:Gospod Jezus, spremljaj papeža, škofe in duhovnike pri njihovem poslanstvu.

  1. Jezus, prosimo te za papeža, škofe in duhovnike, naj sem  med seboj  razumejo in spoštujejo.
  2. Jezus, pomagaj vsem kristjanom, da bomo znali izpolnjevati tvojo zapoved ljubezni.
  3. Jezus, prosimo za družine, ki živijo v prepiru, pomagaj jim, da bo med njimi zavladala ljubezen..
  4. Jezus, pošlji nam Svetega Duha, ki nam bo dal moč za življenje.
  5. Jezus, odpri naša srca, da te bomo poslušali in živeli po tvoji besedi.
  6. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.
  7. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.
  8. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.

Lahko dodamo še vsak svoje prošnje....

Voditelj: Nebeški Oče! Usliši te in še druge naše prošnje in ostani vedno z nami. Po Kristusu, našem Gospodu. Vsi: Amen.

Voditelj: Jezus nam je danes v evangeliju povedal, da nas je izbral za svoje učence in nas pošilja, da naredimo nekaj lepega za ljudi in Boga. Najbrž vsak izmed nas čuti, da ni tako preprosto biti Jezusov učenec, zato sedaj prosimo Boga Očeta, naj nam pomaga, da bomo postali pogumni in zvesti Jezusovi učenci.

Vsi: Oče naš……

Voditelj moli molitev v času bolezni:

Usmiljeni Oče,

tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.

Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,

zdravje, potrpežljivost in moč.

V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,

nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,

da bomo trpečim pomagali z dejanji.

Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.

Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.

Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.

Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,

nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.

Prosimo te, naj epidemija preneha,

da bomo mogli živeti v miru in blaginji.

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

 

Voditelj: Bog, naš Oče, po Kristusovem vstajenju nas prenavljaš za večno življenje. Pomnôži v nas sadove velikonočnega zakramenta, da se ti bomo bližali v moči kruha življenja, ki smo ga prejeli. Po Kristusu, našem Gospodu.Vsi: Amen.

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče:  Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in pripelje v večno življenje. Vsi Amen.

Zapojemo pesem:  Raduj nebeška se Gospa….(lahko tudi drugo primerno pesem)

 

Molitev pred kosilom in večerjo  v velikonočnem času

 

Voditelj: V Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.

Voditelj: Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,

Vsi : Zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,

Voditelj: Je vstal, kakor je rekel, aleluja,

Vsi: Prosi za nas Boga, aleluja.

Voditelj: Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.

Vsi: Ker je Gospod res vstal, aleluja.

Voditelj: Molimo. Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kri-stusa si razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške Matere Marije naj dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen

Voditelj: Blagoslovi, Gospod, nas in te darove na naši mizi. Blagoslovi tudi vse, ki se morajo te dni hraniti samo z zdravili in vse, ki jim pomagajo.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.